suburti

suburti
2 subùrti, sùburia, subū́rė 1. tr. sutelkti į būrį, į bendrystę: Greitu laiku buvo suburtas aktyvas sp. Gerumu subūrė, piktumu išvaikė KrvP(Žr). | Žiūrėk, ir jie suburs (sutaisys) vestuves LTR(Ds).
suburtaĩ adv.: Lenkų liaudis gyveno nesuburtai, išskydus . | refl.: Apie Liudą susibūrė merginos J.Avyž. Ir cigonai susibū́rė, miške ugnį susikūrė J. Susibùrkim į krūvą, geriau seksis dainuoti Vv.
2. tr. supainioti, sudraikyti: Vaikai subū́rė siūlus, kad nė nebegalima atitaisyti PnmR. Subùrkim gerves – pasukim kepurę, ir jos susibur̃s (susimaišys, pakriks) Ds. | prk.: Byla taip suburta, kad ir suprast nebegalima Pnd. | refl.: Siūlai sudriko ir susibū́rė Sl. 3. intr. pasispardyti: Gyvulėlis, smūgį gavęs, tik kojom subū́rė, ir atliko Brt. | refl.: Aš tau kap pritaikinsiu, tai tu nei kojelėm nesusbùrsi . \ burti; atburti; dasiburti; įsiburti; išburti; nuburti; paburti; priburti; suburti; užburti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • suburti — subùrti vksm. Apliñk savè ji̇̀s subūrė kūrybi̇̀ngą jauni̇̀mą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sutraukti — Rtr, Š, NdŽ, KŽ; Lex113, Q661, N, L, LL321, ŠT60, Ser 1. tr. traukiant sustumti, suvilkti, subraukti, suvaryti į vieną vietą: Viską dirba teknika: sukrauna į žagus, sutrauka, surėdo Ms. Miežius sutraukiau visus iš pašalių į vidurį Trk. Nupjautą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bendramintis — bendramiñtis, bendramiñtė dkt. Subùrti bendraminčiùs, bendramintès …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bendramintė — bendramiñtis, bendramiñtė dkt. Subùrti bendraminčiùs, bendramintès …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išeivis — išei̇̃vis, išei̇̃vė dkt. Draugijà siekia subùrti naujõsios kartõs išeiviùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išeivė — išei̇̃vis, išei̇̃vė dkt. Draugijà siekia subùrti naujõsios kartõs išeiviùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atburti — 2 atbùrti, àtburia, atbūrė tr. atpainioti, atnarplioti: Susibūrė siūlai, negaliu jokiu būdu atbùrt Km. | refl.: Bevejant [siūlai] ir atsibūrė Ds. burti; atburti; dasiburti; įsiburti; išburti; nuburti; paburti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burti — 2 bùrti, bùria, būrė 1. tr. DŽ telkti į krūvą, būrį, į bendrystę: Jis aplink save būrė visą apylinkės jaunimą rš. | refl.: Burkimės į kooperatyvus sp. Paukščiai bùrias (būriuojasi) – bus ruduo Ds. 2. tr. painioti, velti, narplioti (ppr. siūlus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasiburti — 2 ×dasibùrti, dasìburia, dasibūrė (hibr.) prisiirti: Ledva dasburė [prie kranto] Vrn. burti; atburti; dasiburti; įsiburti; išburti; nuburti; paburti; priburti; suburti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išburti — 2 išbùrti, ìšburia, išbūrė tr. 1. išpainioti, išnarplioti: Kas čia begali šituos siūlus išbùrt Užp. | refl.: Supainios visus taip, kad ir išsiburti nebegalėsime rš. 2. išspardyti, išversti: Kap pradėjo dūkti, tai visus šiaudus iš lovos išbūrė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”